Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Ο Άγιος Γεώργιος


Ὡς τῶν αἰχμαλώτων ἐλευθερωτής,
καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής,
ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος,
Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε,
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
NA ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: