Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

O Ευαγγελισμόs της Θεοτόκου

Στο μάθημα του Σαββάτου, στο προσχολικό τμήμα, μιλήσαμε για την διπλή γιορτή του Ελληνισμού. .. τα παιδιά μάθανε για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και για τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης. Βέβαια όπως σε κάθε μάθημα, έτσι και τώρα, φτιάξαμε
και κατασκευή. .και αυτή τη φορά αρκετά πρωτότυπη. ..(για παρατηρήστε τα κρινάκια). Τέλος κλείσαμε το μάθημα ψαλωντας τον Εθνικό μας ύμνο.

 

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2016

Η εκδρομή του κατηχητικού μας....

Αυτό το Σάββατο μαζί με τα παιδιά και τους γονεις τους πήγαμε μια υπέροχη εκδρομή στο μοναστήρι του Αγ. Πορφυρίου σε συνδυασμό με τις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. ... οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους. ..