Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΡΤΙΑ 2012 Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ΠειραιώςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Πανηγυρική ἔναρξη καί δοξολογία στόν ῾Ιερό Ναό ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.῎Εκθεσις τοῦ ῾Ιεροῦ Λειψάνου, ἀποκτήματος τοῦ ῾Ιεροῦ Ναοῦ, διά προσκύνησιν καί ἁγιασμό τῶν πιστῶν, εὐλογία τῆς ἐνορίας μας καί πάντων τῶν ἐν θαλάσσαις πλεόντων καί ἐν ναυτιλείᾳ ἐργαζομένων.ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 10.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ῾Ιερά ᾿Αγρυπνία κατά τήν τάξιν τοῦ ῾Αγίου ῞Ορους.


ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.15 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγ. Νικολάου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΩΡΑ 7.15 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερό Εὐχέλαιο.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.15 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.

ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός ῾Αγίου ᾿Αποστόλου ᾿Ανδρέου καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία. ᾿Ακολουθία ῾Αγιασμοῦ.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Χαιρετισμοί τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Πανηγυρικός ῾Εσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός.
ΩΡΑ 10.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ῾Ιερά ᾿Αγρυπνία.

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός του ῾Οσίου Πατρός ἠμῶν ᾿Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ῾Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, τοῦ ῾Αγίου ἐνδόξου Μάρτυρος ῾Ιερομάρτυρος Σεραφείμ ᾿Αρχιεπισκόπου Φαναρίου. ῾Ιερά Παράκλησις.

ΤΡΙΤΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις καί Χαιρετισμοί τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός του ῾Οσίου Πατρός ἠμῶν Σάββα τοῦ ῾Ηγιασμένου. ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.15 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερό Εὐχέλαιο.
ΩΡΑ 6.30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Μέγας Πολυαρχιερατικός ῾Εσπερινός.
ΩΡΑ 10.00 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ῾Ιερά ᾿Αγρυπνία μετ’ ᾿Αρτοκλασίας καί χρήσις ῾Αγίου ᾿Ελαίου κατά τήν τάξιν ῾Αγίου ῎Ορους.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.00 ΤΟ ΠΡΩΙ Ἀκολουθία τοῦ ῎Ορθρου χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί ᾿Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ.
ΩΡΑ 8.30 ΤΟ ΠΡΩΙ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί ᾿Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμᾶ.
ΩΡΑ 3.30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ Πάνδημος Λιτάνευσις τῆς ῾Ιερᾶς Εἰκόνος καί τοῦ ῾Ιεροῦ Λειψάνου στήν πόλη καί τό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ.
ΩΡΑ 7.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Μεθέορτος ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις ὑπέρ τῶν διδασκόντων καί διδασκομένων στή Σχολή Ναυτικῶν Δοκίμων καί πάντων τῶν ὑπηρετούντων στό Λιμενικό Σῶμα. ᾿Επιμνημόσυνη Δέησις ὑπέρ ᾿Αναπαύσεως τῶν ἐν θαλάσσαις ἀποθανόντων, πνιγέντων ἀξιωματικῶν καί ναυτικῶν.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.


ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ῎Ορθρος καί Θεία Λειτουργία.
ΩΡΑ 12.00 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.
ΩΡΑ 5.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ῾Εσπερινός καί ῾Ιερά Παράκλησις τοῦ ῾Αγίου Νικολάου.


ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΑ 7.30 ΤΟ ΠΡΩΙ ᾿Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ.κ. ᾿Ιωσήφ. Κτητορικό Μνημόσυνον. Πέρας ῾Εορταστικῶν ᾿Εκδηλώσεων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: