Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ

Το Σάββατο το πρωί ο Υδραϊκός Σύνδεσμος Πειραιώς γιόρτασε με μεγάλη λαμπρότητα στο πνευματικό μας κέντρο τον Άγιο τους, Κωνσταντίνο τον Υδραίο.
Στο τέλος της δεξίωσης ο Υδραϊκός Σύνδεσμος πρόσφερε μια υπέροχη πλακέτα, τιμής ένεκεν προς τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς και προς τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Μαρκόπουλο.Δεν υπάρχουν σχόλια: