Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Άφιξη Λειψάνων Αγίου Νικολάου.
Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12.15 μμ. αφίχθει στο λιμάνι του Πειραιά τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του προστάτου Αγίου μας από την Ιερά Μονή Αγ. Νικολάου Άνδρου και θα παραμείνει στο Ναό μας έως 7 Δεκεμβρίου προς ευλογία και ενίσχυση του πιστού λαού του Πειραιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: