Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Γνωριμία με τα Άγια Σκεύη.

Αυτό το Σάββατο, το μάθημα του Κατηχητικού έγινε με διαφορετικό τρόπο... 
Μετά από συνεννόηση του Ιερέα νεότητος π. Αντρέα Καβάσιλα με τους κατηχητές αποφασίσαμε να κάνουμε το μάθημα όλοι μαζί μέσα στον Ιερό Ναό και να παρουσιάσουμε στα παιδιά μας τα Ιερά σκεύη, το Ευαγγέλιο, τα ιερά άμφια και τέλος να τους δώσουμε την ευκαιρία να προσκυνήσουν, το Ιερό Λείψανο του Αγ. Κωνσταντίνου του Υδραίου. 
Οι φωτογραφίες μιλάνε μόνες τους...


 

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: