Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

και του χρόνου. .


Με μια μεγαλη έκπληξη προς τα παιδια κλείσαμε για τις αγιες μέρες. ... Το πνευματικό μας κέντρο το επισκέφθηκε το καλό ξωτικό και ο δενδρούλης. Παίξαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τνς 9 Ιανουαρίου 2016. ...


44 ν


Δεν υπάρχουν σχόλια: