Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Φεστιβάλ τραγουδιού της Ι.Μ. Πειραιώς


Ένα δείγμα από την υπέροχη δουλειά της χορωδίας μας και βέβαια αυτό το αποτέλεσμα βγαίνει από την δασκάλα μας την Κα Όλγα Καμιλάρη.

https://www.facebook.com/olga.kamilari/videos/10205424219750424/

Δεν υπάρχουν σχόλια: