Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Τα κατηχητικά μας ξεκίνησαν!!!!


Καλή Αρχή λοιπόν!!!!
Αυτό το Σάββατο, κάναμε τον Αγιασμό μας, βρήκαμε τους καλούς μας φίλους ξανά, γραφτήκαμε.... και είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε την νέα Κατηχητική μας χρονιά.