Απολυτίκιο Αγίου Νικολάου

"Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σὲ τῇ ποίμνῃ σου ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια• διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν."

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

Το έθιμο της βασιλόπιταςΣτα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν το Βυζάντιο κήρυξε τον πόλεμο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε με τον στρατό του από την Καισαρεία. Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας για την Κωνσταντινουπολη. Ετσι, οι κάτοικοι αναγκάσθηκαν να δώσουν ό,τι είχε ο καθένας χρυσαφικά νομίσματα κ.λπ.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

και του χρόνου. .


Με μια μεγαλη έκπληξη προς τα παιδια κλείσαμε για τις αγιες μέρες. ... Το πνευματικό μας κέντρο το επισκέφθηκε το καλό ξωτικό και ο δενδρούλης. Παίξαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για τνς 9 Ιανουαρίου 2016. ...